Mọi yêu cầu về lau chùi chuyên dụng đều được giải quyết với thiết bị của Modular: phạm vi rộng các sản phẩm bao gồm máy rửa cốc-ly, máy rửa ly, máy rửa bát và các mẫu có nắp đậy đều có trong phiên bản kỹ thuật số và tương tự. Toàn bộ cấu trúc được làm từ thép không gỉ AISI 304 18/10 với bồn sâu, cần thép không gỉ Aisi 304 rửa/ xả tách biệt ở phần trên và dưới. Mạch xả/hút tích hợp để thoát nước. Bộ dừng cảm biến nhiệt và băng xả gắn liền vào máy.

Kết quả tìm kiếm


Analogic dishwasher made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs.
Digital dishwasher made of stainless steel 18/10 aisi 304, 3 programs.
Analogic dishwasher made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs.
Digital dishwasher made of stainless steel 18/10 aisi 304, 3 programs.
Analogic dishwasher made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs.
Digital dishwasher made of stainless steel 18/10 aisi 304, 3 programs.
Digital dishwasher made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs.
Analogic dishwasher made of stainless steel 18/10 aisi 304, 3 programs.
Analogic dishwasher made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs.
Digital dishwasher made of stainless steel 18/10 aisi 304, 3 programs.
Digital dishwasher, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 3 programs.
Digital glasswasher, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 3 programs.
Digital hood type, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 3 programs.
Analogic cup-glasswasher, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs
Analogic cup-glasswasher analogic, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs
Analogic cup-glasswasher, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs
Analogic cup-glasswasher, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs
Analogic glasswasher analogi, made of stainless steel18/10 aisi 304, 2 programs.
Analogic hood type, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs.
Analogic cup-glasswasher, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs
Analogic cup-glasswasher, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs
Analogic cup-glasswasher, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs
Analogic cup-glasswasher, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs
Analogic glasswasher, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs.
Digital dishwasher, made of stainless steel18/10 aisi 304, 3 programs.
Analogic glasswasher, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs.
Digital dishwasher, made of stainless steel18/10 aisi 304, 3 programs.
Analogic hood type, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs.
Analogic hood type, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs.
Digital hood type, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs.
Digital hood type, made of stainless steel 18/10 aisi 304, 2 programs.
Per offrirti il miglior servizio possibile, in questo sito utilizziamo i cookies. Continuando la navigazione ne autorizzi l'uso. OK Maggiori informazioni