Bếp chuyên dụng Modular có thể đáp ứng nhu cầu của cả nhà hàng và khách sạn nhỏ với năng suất cao và sử dụng nhãn rỗi. Phạm vi bao gồm các giải pháp lý tưởng cho các cách nấu ăn chuyên dụng khác nhai, bếp đối lưu cơ điện tử, bếp nhiều chương trình kết hợp, bếp tổng hợp cơ điện tử, bếp hỗn hợp/đối lưu cơ điện tử cho nướng bánh, bếp hỗn hợp/đối lưu nhiều chương trình cho nướng bánh, bếp hỗn hợp/đối lưu cơ điện tử cho nghệ thuật nấu ăn, bếp hỗn hợp/đối lưu nhiều chương trình cho nghệ thuật nấu ăn. Đầu bếp sẽ có thể chọn trong các loại máy làm ẩm và hút ẩm đối lưu, phun sương và phun sương/ đối lưu nhỏ

Kết quả tìm kiếm


Electric convection oven (for bakery) with electro-mechanical control panel, 4 grids (433x333 mm), 2...
Electric convection oven (for bakery) with electro-mechanical control panel, 4 grids (433x333 mm), 2...
Electric convection oven (for bakery) with electro-mechanical control panel and grill, 4 grids (433x...
Electric convection oven, 4 grids (433x333 mm), 2 fans, drop down door.
Electric convection oven with grill, 4 grids (433x333 mm), 2 fans, drop down door.
Electric convection oven (for bakery) with electro-mechanical control panel and humidifier, 3 grids ...
Electric convection programmable oven with humidifier and grill, 4 grids (433x333 mm), 2 fans, drop ...
Programmable electric convection oven (for bakery) with humidifier and grill, 4 grids (433x333 mm), ...
Electric convection programmable oven with humidifier and grill, 4 grids (433x333 mm), 2 fans, drop ...
Electric convection oven (for bakery) with electro-mechanical control panel and humidifier, 4 grids ...
Programmable electric convection oven (for bakery) with humidifier, 4 grids (600x400 mm), 2 fans, dr...
Electric convection oven (for bakery) with electro-mechanical control panel and humidifier, 4 grids ...
Electric convection oven (for bakery) with electro-mechanical control panel, humidifier and grill, 4...
Electric convection programmable oven with humidifier and grill, 4 grids (600x400 mm), 2 fans, drop ...
Electric convection programmable oven with humidifier, 10 grids (600x400 mm), 3 fans, side hinged do...
Electric convection oven (for bakery) with electro-mechanical control panel and humidifier, 10 grids...
Programmable electric convection oven (for bakery) with humidifier, 10 grids (600x400 mm), 2 fans, s...
Electric convection oven (for bakery) with electro-mechanical control panel and humidifier, 4 grids ...
Programmable electric convection oven (for bakery) with humidifier, 4 grids (433x333 mm), 2 fans, si...
Electric convection oven (for bakery) with electro-mechanical control panel and humidifier, 4 grids ...
Programmable electric convection oven (for bakery) with humidifier, 4 grids (600x400 mm), 2 fans, si...
Electric convection oven (for bakery) with electro-mechanical control panel and humidifier, 4 grids ...
Programmable electric convection oven (for bakery) with humidifier, 4 grids (600x400 mm), 2 fans, si...
Electric convection oven (for bakery) with electro-mechanical control panel and humidifier, 6 grids ...
Programmable electric convection oven (for bakery) with humidifier, 6 grids (600x400 mm), 2 side hin...
Electric programmable oven with capacitive touch screenm, 10 trays gn 1/1, boiler injection. power: ...
Electric programmable oven with capacitive touch screenm, 10 trays gn 1/1, direct injection steam. p...
Electric programmable oven with capacitive touch screenm, 20 trays gn 1/1, boiler injection, with in...
Electric programmable oven with capacitive touch screenm, 20 trays gn 1/1, direct injection steam, w...
Electric programmable oven with capacitive touch screenm, 6 trays gn 1/1, boiler injection
Electric programmable oven with capacitive touch screenm, 6 trays gn 1/1, direct injection steam
Gas convection oven, 5 grids, bakery/gastronomy.
Gas convection oven, 10 grids, bakery/gastronomy.
Gas convection oven, 5 grids, bakery/gastronomy.
Gas convection oven, 10 grids, bakery/gastronomy.
Programmable electric combi steamer, 5 grids, bakery/gastronomy.
Programmable electric combi steamer, 5 grids, bakery/gastronomy. automatic washing system.
Programmable electric combi steamer, 5 grids, bakery/gastronomy.
Programmable electric combi steamer, 10 grids, bakery/gastronomy.
Programmable electric combi steamer, 10 grids, bakery/gastronomy.
Programmable electric combi steamer, 10 grids, bakery/gastronomy. automatic washing system.
Programmable electric combi steamer, 6 grids, gn 1/1 gastronomy. door with left handle.
Programmable electric combi steamer, 6 grids, gn 1/1 gastronomy. automatic washing system. door with...
Programmable electric combi steamer, 6 grids, gn 2/3 gastronomy. door with left handle.
Programmable electric combi steamer, 6 grids, gn 2/3 gastronomy. automatic washing system. door with...
Programmable electric combi steamer, 10 grids, gn 1/1 gastronomy. door with left handle.
Programmable electric combi steamer, 10 grids, gn 1/1 gastronomy. automatic washing system. door wit...
Programmable electric combi steamer, 6 grids, gn 1/1 gastronomy. door with right handle.
Programmable electric combi steamer, 6 grids, gn 1/1 gastronomy. automatic washing system. door with...
Programmable electric combi steamer, 6 grids, gn 2/3 gastronomy. door with right handle.
Programmable electric combi steamer, 6 grids, gn 2/3 gastronomy. automatic washing system. door with...
Programmable electric combi steamer, 10 grids, gn 1/1 gastronomy. door with right handle.
Programmable electric combi steamer, 10 grids, gn 1/1 gastronomy. automatic washing system. door wit...
Gas combi steamer, 5 grids, bakery/gastronomy.
Programmable gas combi steamer, 5 grids, bakery/gastronomy.
Programmable gas combi steamer, 5 grids, bakery/gastronomy. automatic washing system.
Programmable gas combi steamer, 5 grids, bakery/gastronomy. automatic washing system.
Programmable gas combi steamer, 10 grids, bakery/gastronomy.
Programmable gas combi steamer, 10 grids, bakery/gastronomy. automatic washing system.
Gas combi steamer, 10 grids, bakery/gastronomy.
Electric convection oven, 4 grids (gn 2/3), 2 fans, drop down door.
Electric convection oven, 4 grids (gn 2/3), 2 fans, drop down door.
Electric convection oven with grill, 4 grids (gn 2/3), 2 fans, drop down door.
Electric convection oven with humidifier, 4 grids (gn 1/1), 2 fans, drop down door.
Electric convection oven with humidifier, 4 grids (gn1/1), 2 fans, drop down door.
Electric convection oven with humidifier and grill, 4 grids (gn 1/1), 2 fans, drop down door.
Electric programmable oven with humidifier and grill, 4 grids (gn 1/1), 2 fans, drop down door.
Electric programmable oven with humidifier and grill, 4 grids (gn 2/3), 2 fans, drop down door.
Elecric convection oven with humidifier, 10 grids (gn 1/1), 3 fans, side hinged door.
Electric programmable convection oven with humidifier, 10 grids (gn 1/1), 3 fans, side hinged door.
Electric convection oven with humidifier, 4 grids (gn1/1), 2 fans, side hinged door
Electric programmable convection oven with humidifier, 4 grids (gn 1/1), 2 fans, side hinged door.
Electric convection oven with humidifier, 4 grids (gn1/1), 2 fans, side hinged door
Electric programmable convection oven with humidifier, 4 grids (gn 1/1), 2 fans, side hinged door.
Electric convection oven with humidifier, 4 grids (gn2/3), 2 fans, side hinged door
Electric convection programmable oven with humidifier, 4 grids (gn 2/3), 2 fans, drop down door.
Elecric convection oven with humidifier, 6 grids (gn 1/1), 2 fans, side hinged door.
Electric programmable convection oven with humidifier, 6 grids (gn 1/1), 2 fans, side hinged door.
Electric programmable convection oven with humidifier, 6 grids (gn 1/1), 2 fans, side hinged door.
Per offrirti il miglior servizio possibile, in questo sito utilizziamo i cookies. Continuando la navigazione ne autorizzi l'uso. OK Maggiori informazioni