Bếp chuyên dụng Modular có thể đáp ứng nhu cầu của cả nhà hàng và khách sạn nhỏ với năng suất cao và sử dụng nhãn rỗi. Phạm vi bao gồm các giải pháp lý tưởng cho các cách nấu ăn chuyên dụng khác nhai, bếp đối lưu cơ điện tử, bếp nhiều chương trình kết hợp, bếp tổng hợp cơ điện tử, bếp hỗn hợp/đối lưu cơ điện tử cho nướng bánh, bếp hỗn hợp/đối lưu nhiều chương trình cho nướng bánh, bếp hỗn hợp/đối lưu cơ điện tử cho nghệ thuật nấu ăn, bếp hỗn hợp/đối lưu nhiều chương trình cho nghệ thuật nấu ăn. Đầu bếp sẽ có thể chọn trong các loại máy làm ẩm và hút ẩm đối lưu, phun sương và phun sương/ đối lưu nhỏ

Kết quả tìm kiếm


Electric convection oven (for bakery) with electro-mechanical control panel, 4 grids (433x333 mm), 2...
Electric convection oven (for bakery) with electro-mechanical control panel, 4 grids (433x333 mm), 2...
Electric convection oven (for bakery) with electro-mechanical control panel and grill, 4 grids (433x...
Electric convection oven, 4 grids (433x333 mm), 2 fans, drop down door.
Electric convection oven with grill, 4 grids (433x333 mm), 2 fans, drop down door.
Electric convection oven (for bakery) with electro-mechanical control panel and humidifier, 3 grids ...
Electric convection programmable oven with humidifier and grill, 4 grids (433x333 mm), 2 fans, drop ...
Programmable electric convection oven (for bakery) with humidifier and grill, 4 grids (433x333 mm), ...
Electric convection programmable oven with humidifier and grill, 4 grids (433x333 mm), 2 fans, drop ...
Electric convection oven (for bakery) with electro-mechanical control panel and humidifier, 4 grids ...
Programmable electric convection oven (for bakery) with humidifier, 4 grids (600x400 mm), 2 fans, dr...
Electric convection oven (for bakery) with electro-mechanical control panel and humidifier, 4 grids ...
Electric convection oven (for bakery) with electro-mechanical control panel, humidifier and grill, 4...
Electric convection programmable oven with humidifier and grill, 4 grids (600x400 mm), 2 fans, drop ...
Electric convection programmable oven with humidifier, 10 grids (600x400 mm), 3 fans, side hinged do...
Electric convection oven (for bakery) with electro-mechanical control panel and humidifier, 10 grids...
Programmable electric convection oven (for bakery) with humidifier, 10 grids (600x400 mm), 2 fans, s...
252.388.00_10_libretto forni function
Electric convection oven (for bakery) with electro-mechanical control panel and humidifier, 4 grids ...
Programmable electric convection oven (for bakery) with humidifier, 4 grids (433x333 mm), 2 fans, si...
Electric convection oven (for bakery) with electro-mechanical control panel and humidifier, 4 grids ...
Programmable electric convection oven (for bakery) with humidifier, 4 grids (600x400 mm), 2 fans, si...
Electric convection oven (for bakery) with electro-mechanical control panel and humidifier, 4 grids ...
Programmable electric convection oven (for bakery) with humidifier, 4 grids (600x400 mm), 2 fans, si...
Electric convection oven (for bakery) with electro-mechanical control panel and humidifier, 6 grids ...
Programmable electric convection oven (for bakery) with humidifier, 6 grids (600x400 mm), 2 side hin...
Electric programmable oven with capacitive touch screen, 10 trays gn 1/1, boiler injection. power: 1...
Electric programmable oven with capacitive touch screen, 10 trays gn 1/1, direct injection steam. po...
Electric programmable oven with capacitive touch screen, 20 trays gn 1/1, boiler injection, with inc...
Electric programmable oven with capacitive touch screen, 20 trays gn 1/1, direct injection steam, wi...
Electric programmable oven with capacitive touch screen, 6 trays gn 1/1, boiler injection. power: 14...
Electric programmable oven with capacitive touch screen, 6 trays gn 1/1, direct injection steam. pow...
Electric convection oven, 5 grids gn1/1, 1 autoreverse fan, bakery/gastronomy. power: 6,3 kw
Electric convection oven, 10 grids gn1/1, 2 autoreverse fans, bakery/gastronomy. power: 12,6 kw
Gas convection oven, 5 grids gn1/1, 1 autoreverse fan, bakery/gastronomy. power: 9,5 kw
Gas convection oven, 10 grids gn1/1, 2 autoreverse fans, bakery/gastronomy. power: 19 kw
Electric combi steamer with electro-mechanical control panel, 5 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for...
Programmable electric combi steamer, 5 grids, bakery/gastronomy. automatic washing system.
Programmable electric combi steamer, 5 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for bakery/gastronomy. power...
Programmable electric combi steamer, 5 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for bakery/gastronomy. autom...
Electric programmable oven with capacitive touch screen, 5 trays gn 1/1 or en 60x40, direct injectio...
Electric combi steamer with electro-mechanical control panel, 10 grids gn 1/1, 2 autoreverse fans, f...
Programmable electric combi steamer, 10 grids gn 1/1, 2 autoreverse fans, for bakery/gastronomy. pow...
Programmable electric combi steamer, 10 grids gn 1/1, 2 autoreverse fans, for bakery/gastronomy. aut...
Electric programmable oven with capacitive touch screen, 10 trays gn 1/1 or en 60x40, direct injecti...
Programmable electric combi compact steamer, 6 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gastronomy. door...
Programmable electric combi compact steamer, 6 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gastronomy. auto...
Programmable electric combi compact steamer, 6 grids gn 2/3, 1 autoreverse fan, for gastronomy. door...
Programmable electric combi compact steamer, 6 grids gn 2/3, 1 autoreverse fan, for gastronomy. auto...
Programmable electric combi compact steamer, 10 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gastronomy. doo...
Programmable electric combi compact steamer, 10 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gastronomy. aut...
Programmable electric combi compact steamer, 6 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gastronomy. door...
Programmable electric combi compact steamer, 6 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gastronomy. auto...
Programmable electric combi compact steamer, 6 grids gn 2/3, 1 autoreverse fan, for gastronomy. door...
Programmable electric combi compact steamer, 6 grids gn 2/3, 1 autoreverse fan, for gastronomy. auto...
Programmable electric combi compact steamer, 10 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gastronomy. doo...
Programmable electric combi compact steamer, 10 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gastronomy. aut...
Gas combi steamer with electro-mechanical control panel, 5 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gast...
Programmable gas combi steamer, 5 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gastronomy/bakery. power: 6,3...
Programmable gas combi steamer, 5 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gastronomy/bakery. automatic ...
Gas programmable oven with capacitive touch screen, 5 trays gn 1/1 or en 60x40, direct injection ste...
Programmable gas combi steamer, 5 grids, bakery/gastronomy. automatic washing system.
Gas combi steamer with electro-mechanical control panel, 10 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gas...
Programmable gas combi steamer, 10 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gastronomy/bakery. power: 12...
Programmable gas combi steamer, 10 grids gn 1/1, 1 autoreverse fan, for gastronomy/bakery. automatic...
Gas programmable oven with capacitive touch screen, 10 trays gn 1/1 or en 60x40, direct injection st...
Gas combi steamer, 10 grids, bakery/gastronomy.
Electric convection oven (for gastronomy) with electro-mechanical control panel, 4 grids (gn 2/3), 2...
Electric convection oven (for gastronomy) with electro-mechanical control panel, 4 grids (gn 2/3), 2...
Electric convection oven (for gastronomy) with electro-mechanical control panel and grill, 4 grids (...
Electric convection oven (for gastronomy) with electro-mechanical control panel and humidifier, 4 gr...
Electric convection oven (for gastronomy) with electro-mechanical control panel and humidifier, 4 gr...
Electric convection oven (for gastronomy) with electro-mechanical control panel, humidifier and gril...
Electric programmable oven (for gastronomy) with humidifier and grill, 4 grids (gn 1/1), 2 fans, dro...
Electric programmable oven (for gastronomy) with humidifier and grill, 4 grids (gn 2/3), 2 fans, dro...
Elecric convection oven (for gastronomy) with electro-mechanical control panel and humidifier, 10 gr...
Electric programmable convection oven (for gastronomy) with humidifier, 10 grids (gn 1/1), 3 fans, s...
Electric convection oven (for gastronomy) with electro-mechanical control panel and humidifier, 4 gr...
Electric programmable convection oven (for gastronomy) with humidifier, 4 grids (gn 1/1), 2 fans, si...
Electric convection oven (for gastronomy) with electro-mechanical control panel and humidifier, 4 gr...
Electric programmable convection oven (for gastronomy) with humidifier, 4 grids (gn 1/1), 2 fans, si...
Electric convection oven (for gastronomy) with electro-mechanical control panel and humidifier, 4 gr...
Electric convection programmable oven (for gastronomy) with humidifier, 4 grids (gn 2/3), 2 fans, dr...
Elecric convection oven (for gastronomy) with electro-mechanical control panel and humidifier, 6 gri...
Electric programmable convection oven with humidifier, 6 grids (gn 1/1), 2 fans, side hinged door.
Electric programmable convection oven (for gastronomy) with humidifier, 6 grids (gn 1/1), 2 fans, si...
Per offrirti il miglior servizio possibile, in questo sito utilizziamo i cookies. Continuando la navigazione ne autorizzi l'uso. OK Maggiori informazioni