Modular chuyên dụng s.r.l.

địa chỉ hợp pháp:

Via Palù, 93 – 31020
San Vendemiano (TV). – Italy

tel. +39 0438 7714
fax +39 0438 778399

su google map

Liên hệ chúng tôi


Chúng tôi luôn vui mừng cung cấp bất kỳ hỗ trợ thông tin thương mại nào.


Captcha:


Quyền riêng tư:

Tuân thủ đầy đủ điều 13 của Nghị định hiến pháp 196/03 (Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân). Modular tuyên bố các chi tiết được nêu sẽ được dùng độc quyền cho mục đích thống kê và quảng bá và/ hoặc trong bất cứ trường hợp nào trong công ty. Tôi dưới đây ủy quyền cách giải quyết của các chi tiết cá nhân của tôi tuân theo nội dung điều 13 của Nghị định hiến pháp 196/03 (Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân)

Tôi chấp nhận các điều khoản về riêng tư


Làm việc với chúng tôi


Chúng tôi luôn tìm kiếm các nhân vật chuyên dụng trong tất cả các lũn vực kỹ thuật về sản phẩm, mua bán và quản lý. Nếu bạn muốn trở thành một phần của Modular, hãy gửi hồ sơ về địa chỉ modular@modular.it.

Per offrirti il miglior servizio possibile, in questo sito utilizziamo i cookies. Continuando la navigazione ne autorizzi l'uso. OK Maggiori informazioni