Modularlà sự tổng hợp của sự đổi mới, thuyết động lực và thực hiện  các thiết bị chuyên dụng trong ngành khách sạn và phục vụ ăn uống .

Emotion for professional people

Modularlà sự tổng hợp của sự đổi mới, thuyết động lực và thực hiện các thiết bị chuyên dụng trong ngành khách sạn và phục vụ ăn uống .

Các bếp chuyên dụng Modular dùng trong nhà hàng, căn-tin, chế biến đồ ăn nhanh .Trang bị đầy đủ thiết bị. Các dự án chìa khóa trao tay.

Emotion for professional people

Các bếp chuyên dụng Modular dùng trong nhà hàng, căn-tin, chế biến đồ ăn nhanh .Trang bị đầy đủ thiết bị. Các dự án chìa khóa trao tay.

Chú ý đến từng chi tiết. Trong mỗi hàng của nhà bếp chuyên dụng Modular mỹ quan đáp ứng đúng chức năng,công thái học và đạt sự thuận tiện tối đa .

Emotion for professional people

Chú ý đến từng chi tiết. Trong mỗi hàng của nhà bếp chuyên dụng Modular mỹ quan đáp ứng đúng chức năng,công thái học và đạt sự thuận tiện tối đa .

Find out all receipts selected by Modular Professional,
Go to the receipt book
 

cooking directions according to Modular Professional

Find out all receipts selected by Modular Professional,

Go to the receipt book

 

Linee prodotto in evidenzaEmotion

serie 700-900

it's not just cooking

Rút ra khái niệm về emotion và hoàn toàn phù hợp với nấu ăn chuyên dụng. Bếp trở thành sân khấu, nơi mà chúng ta có thể thể hiện cá tính và sự sáng tạo. . Cảm tính của Modular được hiểu là hướng nghĩ mới về nhà bếp chuyên dụng.

 Tải danh mục
 Khám phá nhiều hơn về sản phẩm

Emotion

Sensation

cooking islands

Designed around you

Sự hài lòng không giới hạn của việc tạo ra thứ gì đó độc đáo trong một không gian hoàn hảo với những dụng cụ hoàn hảo. Sensantionvlà dòng sản phẩm nhà bếp chuyên dụng được thiết kế để đáp ứng tất cả các nhu cầu trong ngành phục vụ ăn uống.

 Tải danh mục
 Khám phá nhiều hơn về sản phẩm

Sensation

Altri prodotti per la cucina professionaleNhập nhà bếp mới Xem video

Aggiornati in tempo reale


Ký tên vào thư thông báo Modular theo chuyên dụng sẽ được cập nhật
về các sự kiện, sản phẩm và ưu đãi liên quan đến phạm vi của nhà bếp chuyên dụng.Il nostro canale YoutubeModular là

cooking
ovens
washing
refrigeration
cooking islands
preparation

cho người
chuyên dụng
Per offrirti il miglior servizio possibile, in questo sito utilizziamo i cookies. Continuando la navigazione ne autorizzi l'uso. OK Maggiori informazioni